Kémia

Nitrát kimutatása

Nitrát kimutatása


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nitrát kimutatása

Nitrát – érdemes tudni

Szisztematika:
A nitrátion a salétromsav anionja, nitrogént tartalmaz + V oxidációs állapotban.
Előfordulás / szintézis:
A természetben a nitrát NaNO formájában fordul elő3 (Chile-nitrát, nátrium-nitrát). A műszaki szintézishez NH3 a platinahálózaton NO-vá oxidálódik (Ostwald-eljárás), amely légköri oxigénnel és vízzel salétromsavvá alakul.
Jellemzők:
Alapvetően a nitrátok könnyen oldódnak vízben vagy híg vizes savakban. Ezért a nitrátok közvetlenül a mintaanyagból is kimutathatók.
Használat:
A salétromsav különösen a műtrágyák és robbanóanyagok (trinitrotoluol TNT, pikrinsav, nitroglicerin, ...) előállításához szükséges. NH4NEM3egy biztonsági robbanóanyag, a KNO3a fekete por része.

Gyűrűs teszt

mint Gyűrűs teszt kémiai reakciót jelöl a nitrát ionok vizes oldatokban történő minőségi kimutatására. Ehhez a mintaoldathoz kémcsőben néhány csepp vas(II)-szulfát oldatot csepegtetünk, majd óvatosan lefedjük tömény kénsavval. A mintaoldat és a kénsav határán redoxreakció megy végbe: a nitrát ionok nitrogén-monoxiddá redukálódnak, a vas (II) ionok (Fe 2+) pedig vas (III) ionokká (Fe 3+) oxidálódnak:

További ajánlott szaktudás

Mi a helyes módszer a mérlegek ismételhetőségének ellenőrzésére?

Biztonságos mérési tartomány a pontos eredmények érdekében

Útmutató az alapvető laboratóriumi készségekhez

A reakció további lefolyása során a nitrogén-monoxid felhalmozódik a vízzel komplexet képező vas(II)-ionok fölöslegén. A folyamat során képződő pentaquanitrozil vas(II) komplex gyűrű alakú barna elszíneződést eredményez (koncentrációtól függően ez is halványlilára redukálható, így a negatív minta nagyon hasznos az összehasonlításhoz) a perem mentén. kémcső, amely a detektálási reakció nevét adja:

A nitrit-ionok zavarják ezt a kimutatást, mivel az oldat megbarnul a vas(II)-oldat hozzáadásakor. A jelenlévő nitrit ionokat karbamiddal történő forralással távolítják el. A nitrit ionok minőségileg kimutathatók Lunges reagenssel. A réteghatár mentén koncentrációs csapadék is előfordulhat. Ez általában fehér, és már nem mutat finom pozitív eredményeket.


Lunges reagens

Lunges reagens Georg Lunge-ról elnevezett oldat a tüdő I-ből (szulfanilsav) és a tüdő II-ből (1-naftilamin, α-naftilamin is), és szervetlen analízisben használják nitrit és nitrát kimutatására.

További ajánlott szaktudás

Ismerje meg a statikus elektromosság hatását a mérlegére

Biztonságos mérési tartomány a pontos eredmények érdekében

A laboratóriumi mérlegek napi szemrevételezése

Mivel a reakció közvetlenül csak nitrittel mutatható ki, a nitrátot először cinkpor és jégecet (etánsav) segítségével nitritté kell redukálni. Cink nélkül csak a nitrit kimutatására szolgál.


2-3 csepp Lunge I és II hozzáadásával először diazóniumsó képződik, amely a naftilaminnal tovább reagálva azofestéket képez, és gyorsan vörösre színezi az oldatot.

A kimutatáshoz kevés cinkport teszünk egy kémcsőbe, majd ecetsav-szulfanilsavat és α-naftilamint helyezünk a tetejére, és megvárjuk az oldatot, hogy előtte a szennyeződések miatt elszíneződjön-e az oldat. Ha ez nem így van, akkor kimutatás céljából adható hozzá egy kevés vizsgálandó anyag (oldat vagy szilárd anyag formájában).

Teljes reakciókép: (az oxóniumionok az ecetsav disszociációs egyensúlyából származnak)

Ahhoz, hogy a nitrátot még nitrit jelenlétében is kimutathassuk, cink hozzáadása előtt amido-kénsavval nitrogénné kell redukálni:

Meg kell jegyezni, hogy a reagensek nagy valószínűséggel rákkeltőek. Mivel a detektálás nagyon specifikus és érzékeny, és csak nagyon kis mennyiségekre van szükség (2-3 csepp), nagyon gyakran használják.

A nitritek további kimutatása Grieß reagenssel történik Johann Peter Grieß szerint.


A nitrát ion kimutatása

A nitrátok kimutatásának különböző módjai vannak . A nitrátokat azonban kicsapási reakciókkal nem lehet kimutatni.

Emiatt olyan tesztcsíkokat fejlesztettek ki, amelyek anyagai jellegzetes színreakciót váltanak ki a nitrátionokkal. A nitrátionok másik egyszerű kimutatási reakciója az úgynevezett gyűrűteszt.

A nitrátionok szempontjából vizsgálandó oldatot összekeverjük néhány csepp vas(II)-szulfát oldattal. Ferdén tartott kémcsőben az oldatot óvatosan befedjük tömény kénsavval (vigyázat! Védőszemüveg!). A kénsav sűrűsége nagyobb, mint a vizes oldaté, és a kémcső alján ülepedik. A határfelületen egy többnyire barna színű gyűrű képződik, amely a vas-nitrozo komplex képződésén alapul.


Szervetlen kémia/nitrát gyakorlat

Néhány csepp vas(II)-szulfát-oldatot és híg kénsavat adunk a vizsgálandó anyaghoz a nitrát-kimutatás érdekében körpróbával. Ezután tartsa a kémcsövet ferdén, és óvatosan engedjen néhány csepp tömény kénsavat lefolyni a szélén, hogy ellepje az oldatot. A gyűrű alakú barna szín a határrétegnél nitrátot jelez. Az alacsony koncentráció jobb felismerése érdekében tartsa a kémcsövet egy fehér köpenyhüvely elé vagy egy papírlaphoz. A koncentrációtól függően a gyűrű halványlilára redukálható, így a negatív minta nagyon hasznos az összehasonlításhoz.

Magyarázat szerkesztése

Redox reakció megy végbe a mintaoldat és a kénsav határán:

A reakció további lefolyása során komplex képződik, amely biztosítja a barna színt, amely a detektálási reakció nevét adja:

Rendellenesség szerkesztése

Koncentrációs csapadék a réteghatár mentén fordulhat elő. Ez általában fehér, és már nem mutat finom pozitív eredményeket.

A nitrit-ionok szintén zavarják ezt a kimutatást, mivel az oldat megbarnul a vas(II)-oldat hozzáadásakor. A jelenlévő nitrit ionokat karbamiddal történő forralással távolítják el.

Nitrát kimutatás szerkesztése Lunge-reagensekkel

Megvalósítás szerkesztése

Ebben a reakcióban az oldatnak nitrit-ionoktól mentesnek kell lennie. Megpróbálhatja az elválasztást (lásd #Nitrát kimutatás gyűrűpróbával), vagy a nitrit-ionokat amido-kénsavval nitrogénné redukálhatja, mielőtt cinket adna hozzá.

Ha az oldat savas, akkor karbonátionokkal semlegesítjük, majd foltos lemezen ecetsavval savanyítjuk. Ezután adjunk hozzá néhány csepp szulfanilsavat és egy kristály 1-naftilamint. Ezen a ponton nem lehet szín, ellenkező esetben a mintaoldat nitritet tartalmaz, amit karbamid hozzáadásával kell orvosolni. Most egy kis cinkport adunk hozzá, ami a nitrátionokat nitrit-ionokká redukálja, és biztosítja az oldat lassú sárga-narancssárga elszíneződését és a kristály vörös elszíneződését.

Magyarázat szerkesztése
Rendellenesség szerkesztése

A detektálást megzavarja a nitrit-, szulfit-, tioszulfát- és hexaciano-ferrát (III) ionok jelenléte.


Nitrát kimutatása - kémia és fizika

4. kísérlet: Nitrát ionok kimutatása

Megjegyzések: A tömény kénsav súlyos égési sérüléseket okoz. Ha érintkezik a bőrrel, gyorsan semlegesítse vízzel, esetleg bázissal. Vízzel keverve sok hő keletkezik, mert a sav a vízben teljesen disszociál, és vízmolekulákat raktároz. (lásd a kénsav hidrátképzését)

Anyagok: Kémcsőtartó, kémcső, állvány univerzális bilinccsel, pipetta, ioncserélt víz.

Végrehajtás: Oldjunk fel egy kis mennyiségű nitrátot egy kémcsőben desztillált vízben. Víz. Ezután vas(II)-szulfátot adunk a feleslegig. Most a mintát híg kénsavval megsavanyítjuk, és a kémcsövet átlósan az állványba szorítjuk. Most a pipettával óvatosan engedje fel a konc. A kénsav lefolyik a kémcső szélén. A folyamat során a kémcső hőmérséklete elérheti a 60 °C-ot is.

Eredmény: A tömény kénsavat nitrát és vas(II)-szulfát oldatához adva réteg képződik, melynek határán barna gyűrű képződik. Ezért a tesztet "gyűrűtesztnek" is nevezik. A nitrátion nitrogén-monoxiddá redukálódik, a vas(II)-szulfát vas(III)-szulfáttá oxidálódik. A gyűrű vas-nitrozil-szulfátból készül. A detektálás minőségileg használható a nitrátionok kimutatására, de csak olyan tiszta vas-szulfáttal működik, amely még nem alakult át barnavassá 3+.

3 Fe 2+ + NO3 - + 4 H +3 Fe 3+ + NO + 2 H2O


Antestate

A gyakorlat során az új nehézségekkel járó elemzések kiadását megelőzően értékelések („pre-mintavizsgálatok”, „VPP-k”) készülnek. A tanulóknak bizonyítaniuk kell, hogy ismerik a következő elemzési feladat(ok) feldolgozása során felmerülő nehézségeket és lehetséges veszélyeket. Az antestátum így a balesetek elkerülését és az elemzési eredmények javítását szolgálja.
Ezenkívül az antestátusok arra szolgálnak, hogy megismételjék a megfelelő elemek kémiájának fontos szempontjait az asszisztensekkel folytatott beszélgetés során.

Ha az értékelés során kiderül, hogy az ismeretek nem elegendőek a megbízható és sikeres elemzéshez, az értékelést megfelelő felkészülési időszak után meg kell ismételni.

A következő vizsgálati tanúsítványokat kell benyújtani:

az első elemzés előtt:
Kvalitatív elemzés alapvető megközelítése, megoldási kísérletek, előzetes minták, az 1. elemzésben szereplő anionok egyedi bizonyítása, a halogenidek szétválasztása vagy az együttélés igazolása (frak.kiválás, szekvenciális oldás, egymást követő oxidáció, szelektív oxidáció)
Halogének kémiai kémiája (pl. Housecroft, Riedel)

a 2. elemzés előtt:
A 2. elemzésben új anionok egyedi bizonyítása, előzetes minták, szódakivonat (ész, megvalósítás), elválasztás vagy bizonyítás nitrit / nitrát, szulfit / szulfát / tioszulfát, tiocianát / klorid stb. együttélése esetén.
A nitrogén, a foszfor és a kén kémiai kémiája (pl. Housecroft, Riedel)

a 4. elemzés előtt:
Az új kationok egyedi bizonyítékai a 4. elemzésben, előzetes minták, alkáli/alkáliföldfém kationok spektroszkópiája, ammónium-karbonátos kicsapás, kromát-szulfát eljárás, emésztés rosszul oldódik. Csatlakozások (pl. BaSO4)
Alkáli- és alkáliföldfémek, valamint oxigén kémiai kémiája (pl. Housecroft, Riedel)

a 6. elemzés előtt:
Egyedi bizonyítékok az ammónium-szulfid/urotropin csoport kationjaira, urotropin kicsapódásra, az ammónium-szulfid vagy urotropin csoport elválasztására, rosszul oldódó vegyületek (pl. TiO) emésztésére.2, Al2O3, . )
A Fe, Ti, Al, Cr, Ni, Co, Mn, Zn elemek kémiai kémiája

a 8. elemzés előtt:
Egyedi bizonyítékok a hidrogén-szulfid csoport kationjairól, az elválasztási folyamatról, az oldhatóságról
Az As, Sb, Bi, Cd, Hg, Sn, Pb, Cu elemek kémiai kémiája

a 10. elemzés előtt:
"Ritka elemek" (Ag +, W 6+, Se 4 + / 6 +, Te 4 + / 6 +, Ge 4+, Tl +, ZrO 2 +, Ce 3 + / 4 +, V 3 + / 4 + / 5+, Cs +)


2 válasz

Ha biztos abban, hogy azonosította a vas-kloridot és kálium-kloridot tartalmazó poharakat, akkor a következőképpen járjon el:

Vegyünk egy üvegrúdhoz olvasztott platinahuzalt, mártsuk a megmaradt két oldat egyikébe, majd tartsuk az égő lángjában. Ha kobaltüvegen keresztül nézzük a lángot, és az lila színű, akkor káliumionok vannak jelen.

Köszönöm !! Van erre reakcióegyenleted?

Ez a megfigyelés fizikai jelenség. Erre nincs reakcióegyenlet.

Használhatok magnézium rudat is az üvegrúd és az olvasztott platinahuzal helyett?

A nitrátok kimutatására létezik az úgynevezett gyűrűteszt is. Ez lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a nitrát mely reagensek.

A kloridok ezüst-nitráttal kimutathatók, csapadék hullik ki, amely fényben sötétebb lesz,

A kloridok vizsgálata egyszerűbb, ezért tudnia kell, melyik kémcsőben vannak a nitrátok és melyikben a kloridok.

Most el kell végeznie a tesztet a lángszínezéssel.

Ha a drótot vagy a magnézium rudat belemártod a sóba, hogy AgNO3-nál NINCS csapadék, és a láng zöldre vált, akkor réz-nitrát igazolása van, ha kárminvörösre változik a láng, az biztos káliumsó. Tehát már kiválogatta a nitrátokat.

Még mindig van vas(III)-klorid és kálium-klorid

Az a kémcső, amelyben a láng elszíneződése nem mutatott különösebb változást, de amelynek ezüst-nitrát mintája pozitív volt, vas-klorid kút lesz, az utolsó pedig, amelyik bíbor lángot adott, ÉS amelynek AgNO3 mintája pozitív, kálium-kloridnak kell lennie.


Szervetlen kémia / nitrogén gyakorlat

Szervetlen kötésű nitrogén NH néven érkezik4 + Ammónium kation és anionokban cianid CN -, tiocianát SCN -, nitrát NO3 - és nitrit NO2 - előtte.

Bizonyítás keresztegyeztetéssel

Megvalósítás szerkesztése

Megnedvesített univerzális indikátorpapírt rögzítenek egy óraüvegre, a mintát, egy kevés nátrium-hidroxid-oldatot és néhány csepp vizet helyeznek egy második óraüvegbe, és a második óraüveget lefedik az elsővel. Az indikátorpapír kék elszíneződése az ammóniumsóból felszabaduló ammónia által képzett hidroxidionokat mutatja. Az indikátorpapír nem tudja kimutatni a NaOH által bevitt lúgot, mert nem tudja elhagyni a vizes oldatot. Tehát az indikátorpapír ne essen bele az oldatba. Összehasonlításképpen egy jelzőpapírcsíkot általában a két óraüvegen kívül helyeznek el, és desztillált vízzel megnedvesítik. Már enyhén lúgos víz.

Magyarázat szerkesztése

Bizonyítás Neßler-reagenssel

Megvalósítás szerkesztése

A Neßlers-reagenssel történő kimutatáskor a kálium-tetrajód-merkurát (II) oldatot nátrium-hidroxid-oldattal lúgosítjuk. Az ammóniumionok szempontjából vizsgálandó mintaoldatot kevés Neßler-reagenssel reagáltatjuk. Sárgásbarna elszíneződés vagy barna pelyhesedés esetén ammóniumionokat mutattak ki, és a Millon-bázis jodidsója képződik.

Magyarázat szerkesztése

Bizonyíték a berlini kéknek

Megvalósítás szerkesztése

A mintában lévő cianidionok vizsgálatához a mintát nátrium-hidroxid-oldattal 8–9 pH-ra lúgosítják, ha ezt még nem tették meg. Ezt követően vas(II)-szulfát oldatot adunk hozzá, majd ezt a keveréket legyezőlánggal szárazra pároljuk (a füstszekrény alatti munka elengedhetetlen! Mérgező cianid gőzök távozhatnak!). A maradékot ezután híg sósavval feloldjuk, így tiszta oldatot kapunk, amelyhez híg vas(III)-klorid-oldatot adunk. Cián jelenlétében a poroszkék mélykék pigment képződik.

Magyarázat szerkesztése

Bizonyítás poliszulfidokkal

Megvalósítás szerkesztése

Alternatív megoldásként a cianidokat poliszulfidokkal reagáltatva tiocianátot kapunk. Ehhez néhány csepp ammónium-poliszulfid oldatot (sárga ammónium-szulfid) adunk a vízben oldott eredeti anyaghoz. Az oldatot szárazra melegítjük, és a maradékot kevés híg sósavban szuszpendáljuk. Ezután leszűrjük. A tiszta oldatot kevés híg vas(III)-klorid oldattal keverjük össze. Amikor a vas(III)-tiocianát okozta mélyvörös szín kialakult, cianid volt jelen.

Magyarázat szerkesztése

Bikavér minta szerkesztése

A tiocianát vagy rodanid ionok minőségi kimutatása a „bikavér mintával”. Ezt a reakciót a vas tiocianát oldattal történő kimutatására is használják.

Megvalósítás szerkesztése

A vizsgálandó oldathoz telített vas(III)-klorid-oldatot adunk. Ha intenzív „bikavérvörös” szín jelenik meg, akkor tiocianát ionok voltak jelen.

Magyarázat szerkesztése

Bizonyítás réz-szulfáttal szerkesztés

További specifikus kimutatás végezhető réz-szulfát oldattal.

Megvalósítás szerkesztése

A vízben oldott eredeti anyaghoz frissen készített réz(II)-szulfátot adunk. Amikor a tiocianát ionok reagálnak réz(II) ionokkal, az oldat kezdetben zöld elszíneződése figyelhető meg (lásd a képet a bal oldali kémcsőben). Ha feleslegben vannak jelen tiocianát ionok vagy réz(II) ionok, fekete csapadék képződik. (lásd a képet a kémcső közepén) Ha a csapadékot szulfitionokkal kezeljük, a fekete csapadék feloldódik és fehér NS képződik. (Redox reakció, lásd a képet a jobb oldali kémcsőben)

Magyarázat szerkesztése

Nitrát kimutatás körpróbával

Megvalósítás szerkesztése

Néhány csepp vas(II)-szulfát-oldatot és híg kénsavat adunk a vizsgálandó anyaghoz a nitrát-kimutatás érdekében körpróbával. Ezután tartsa a kémcsövet ferdén, és óvatosan engedjen néhány csepp tömény kénsavat lefolyni a szélén, hogy ellepje az oldatot. A gyűrű alakú barna szín a határrétegnél nitrátot jelez. Az alacsony koncentráció jobb felismerése érdekében tartsa a kémcsövet egy fehér köpenyhüvely elé vagy egy papírlaphoz. A koncentrációtól függően a gyűrű halványlilára redukálható, így a negatív minta nagyon hasznos az összehasonlításhoz.

Magyarázat szerkesztése

Redox reakció megy végbe a mintaoldat és a kénsav határán:

A reakció további lefolyása során komplex képződik, amely biztosítja a barna színt, amely a detektálási reakció nevét adja:

Rendellenesség szerkesztése

Koncentrációs csapadék a réteghatár mentén fordulhat elő. Ez általában fehér, és már nem mutat finom pozitív eredményeket.

A nitrit-ionok szintén zavarják ezt a kimutatást, mivel az oldat megbarnul a vas(II)-oldat hozzáadásakor. A jelenlévő nitrit ionokat karbamiddal történő forralással távolítják el.

Nitrát kimutatás szerkesztése Lunge-reagensekkel

Megvalósítás szerkesztése

Ebben a reakcióban az oldatnak nitrit-ionoktól mentesnek kell lennie. Megpróbálhatja az elválasztást (lásd #Nitrát kimutatás gyűrűpróbával), vagy a nitrit-ionokat amido-kénsavval nitrogénné redukálhatja, mielőtt cinket adna hozzá.

Ha az oldat savas, akkor karbonátionokkal semlegesítjük, majd foltos lemezen ecetsavval savanyítjuk. Ezután adjunk hozzá néhány csepp szulfanilsavat és egy kristály 1-naftilamint. Ezen a ponton nem lehet szín, ellenkező esetben a mintaoldat nitritet tartalmaz, amit karbamid hozzáadásával kell orvosolni. Most egy kis cinkport adunk hozzá, ami a nitrátionokat nitrit-ionokká redukálja, és biztosítja az oldat lassú sárga-narancssárga elszíneződését és a kristály vörös elszíneződését.

Magyarázat szerkesztése
Rendellenesség szerkesztése

A detektálást megzavarja a nitrit-, szulfit-, tioszulfát- és hexaciano-ferrát (III) ionok jelenléte.

Nitrit szerkesztés

Nitrit (NO2 -) salétromsav sójaként (ENT2) előtt.

Nitrit kimutatás Lunge reagenseivel Szerk

Megvalósítás szerkesztése

A nitrit-ionok vizsgálatakor a mintaoldatnak nem kell különleges tulajdonságokkal rendelkeznie. Csak ne legyen túl savas, különben az oldatot karbonátionokkal semlegesíteni kell. Most a mintaoldatot ismét megsavanyítjuk erősen tömény ecetsavval. Ezután adjunk hozzá 2-3 csepp szulfanilsavat (I. tüdő) és egy kristály 1-naftilamint (II. tüdő). Ha a kristály ezen a ponton vörös színt vesz fel, akkor az oldat nitrit-ionokat tartalmaz.

Magyarázat szerkesztése

szulfanilsav hozzáadásával (1) és 1-naftilamin (3) először diazóniumsó képződik (2), amely naftilaminnal azofestékké alakul (4) reagál, és az oldat nagyon gyorsan pirosra vált:


Nitrát kimutatása - kémia és fizika

Nitrát, mint gyűrűpróba: némi SA-t híg kénsavval (pH = 1) savanyítanak, és néhány vas(II)-szulfát kristályt oldunk az oldatban. Ezután óvatosan fedje le konc. Kénsav. A határzónában barna gyűrű képződik: 3Fe 2+ + NO3 - + 4H+ & gt3Fe 3+ + NO + 2H2O

2) Színreakció Lunge-reagenssel: Egy edényes tányéron adjunk hozzá néhány csepp SA-t jégecettel, adjunk hozzá Lunge A és B reagenst, és adjunk hozzá egy kis cinkport. Vörös azofesték képződik. NEM3 - + Zn + 2H + & gtNO2 - + Zn 2+ + H2O

Ha a reakció cinkpor nélkül megy végbe, NEM2 - törölni kell:

Megsemmisítés amidoszulfonsavval: Az SA nincs teljesen semlegesítve és friss amidoszulfonsav oldatot csepegtetünk hozzá: ENT2+ (NH2) HSO3& gtH2ÍGY4+ N2+ H2O

Megsemmisítés karbamiddal: Karbamid oldatot adunk az SA: 2HNO-hoz2+ (NH2)2CO & gtCO2+ 3H2O + 2N2

Az interferencia megszüntetése után ismét ellenőrizzük a nitrittartalmat: ha pozitív, ismételjük meg az eltávolítást negatív eredményig. Ha negatív, ellenőrizze a Lunges-reagens nitráttartalmát.


Gyűrűs teszt

mint Gyűrűs teszt kémiai reakciót jelöl a nitrát ionok vizes oldatokban történő minőségi kimutatására. Ehhez a mintaoldatot kémcsőben híg kénsavval megsavanyítjuk, néhány csepp vas(II)-szulfát oldatot adunk hozzá, majd tömény kénsavat óvatosan lefedjük. A mintaoldat és a kénsav határán redoxreakció megy végbe: a nitrát ionok nitrogén-monoxiddá redukálódnak, a vas (II) ionok (Fe 2+) pedig vas (III) ionokká (Fe 3+) oxidálódnak:

$ mathrm <3 , Fe ^ <2 +> + NO_3 ^ - + 4 , H ^ + jobbra nyíl NO + 3 , Fe ^ <3 +> + 2 , H_2O> $

A reakció további lefolyása során a nitrogén-monoxid felhalmozódik a vízzel komplexet képező vas(II)-ionok fölöslegén. A keletkező pentaaquanitrozil vas(I) komplex vöröses-lilás-barna, gyűrű alakú színt eredményez a kémcső fala mentén, ami a reakció nevét is adja. & # 911 & # 93

$ mathrm <[Fe (H_2O) _6] ^ <2 +> + NO jobbra nyíl [Fe (H_2O) _5NO] ^ <2 +> + H_2O> ! $

A komplexben a nitrogén-monoxid nem gyökként van jelen, mint általában, hanem NO + ion formájában. Mivel ez egy elektronnak a nitrogén-monoxidból a vasba történő átvitelével jön létre, a vas + I oxidációs állapotban van, ami egyébként nagyon ritka a vasnál. & # 912 & # 93 (Megjegyzés: Attól függően, hogy van-e ilyen NEM A komplex kémiában 1, 2 vagy 3 elektronos ligandumként tekintve a vas oxidációs állapota + III, + II vagy + I. Vannak újabb tanulmányok, amelyek azt állítják, hogy a vas - a tankönyvi véleménnyel ellentétben - nagyobb oxidációs szinttel rendelkezik + II & # 913 & # 93 vagy + III & # 914 & # 93).

Koncentrációtól függően a szín halványlilára redukálható, így a negatív minta nagyon hasznos az összehasonlításhoz. A nitrit-ionok zavarják ezt a kimutatást, mivel az oldat megbarnul a vas(II)-oldat hozzáadásakor. A jelenlévő nitrit ionokat karbamiddal történő forralással távolítják el. A nitrit ionok minőségileg kimutathatók Lunge reagensével. A réteghatár mentén koncentrációs csapadék is előfordulhat. Ez többnyire fehér, és már nem mutat finom pozitív eredményeket.


Videó: Neutrális zsírok kimutatása (Július 2022).


Hozzászólások:

 1. Milintica

  Elnézést kérek, véges vagyok, de mindez közel sem ér. Vannak más változatok is?

 2. Voshura

  OOOOOOOOOOOOOOO!! Régóta szerettem volna ezt látni!!!!

 3. Vudorn

  Úgy tűnik számomra, hogy igazad van

 4. Deven

  I congratulate, what necessary words ..., remarkable thought

 5. Rodwell

  In my opinion this is a very interesting topic. Let's chat with you in PM.Írj egy üzenetet