Kémia

Kompakt reakciótechnológia

Kompakt reakciótechnológia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Feladat

A kevert tartálykaszkád és az áramlási cső tartózkodási idő függvényét összesen 6 tesztben (V1-V6) kell mérni a következő térfogatáramoknál:

1. lap
Folyik a térfogat
Kevert tankkaszkádÁramlási cső
V1 = 80 ml/percV4 = 80 ml/perc
V2 = 150 ml/percV5 = 150 ml/perc
V3 = 300 ml/percV6 = 300 ml/perc

Ebből a célból nyomjelzőként egy színes sóoldatot (KCl) adunk a rendszerhez (t= 0). A sókoncentráció változása (dcA./ dt) a vezetőképesség segítségével mérjük. A hangerő (VR.) egyetlen kevert tartály térfogata 144 ml, az átfolyócsőé pedig 188 ml.

A következő értékeléseket kell elvégezni:

 1. Kaszkád - V1-V3 esetén: az átlagos tartózkodási idő számítása (a) és grafikus meghatározása (b)τAz (a) és (b) meghatározási változatok összehasonlítása A térfogatáram átlagos tartózkodási időre gyakorolt ​​hatásának megvitatása
 2. Kaszkád - V2 és V3 esetén: A keverési fokozatok egyenértékű számának meghatározása a 3. és 4. kazánhoz Az eredmények megvitatása A térfogatáram hatásának megvitatása
 3. Áramlási cső - V4-V6 esetén: A görbék megbeszélése (pozíció, maximumok, alak); A térfogatáram hatásának megvitatása
 4. Átfolyócső - V4-V6 esetén: A keverési fokozatok egyenértékű számának meghatározása Az eredmények megbeszélése A térfogatáram hatásának megvitatása
 5. Kumulatív görbe - V2 és V5 esetén: A kumulatív görbe meghatározása Az eredmények megvitatása Az 1. kazán és az átfolyócső kumulatív görbe összehasonlítása

Kompakt tanfolyam reakciómérnöki - kémia és fizika

[PDF] Kémiai reakciómérnökség (Springer tankönyv) INGYENES LETÖLTÉS

"Sajtókritikák
Az 5. kiadás ismertetőiből: „A könyv a kémiai reakciómérnöki oktatóirodalom egyik klasszikusának tekinthető. ... A mostani kiadásban - és ez újdonság - a mikroreakciós technológiát a reakciótechnológia kontextusában mutatják be. Ebből nemcsak a hallgatók profitálnak, hanem a tudományos alapelvek integrált bemutatására és a gyakorlati orientációra törekvő oktatók is. (http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi) Foglaljon vissza
Ez a mű egy jól bevált klasszikus tankönyv a műszaki kémia területén. A kémiai reakciómérnöki terület teljes körű bevezetéseként ideálisan támogatja mind a tudományos tanulmányokat, mind az ipari gyakorlatot. Ez a tankönyv egyaránt alkalmas mérnökök és vegyészek számára. A tankönyvet a DECHEMA műszaki kémia oktatóbizottsága évek óta ajánlja, az új kiadást teljesen átdolgozták és kibővítették. A tankönyv felépítését és szerkezetét szigorodtak, és számos új példa is bekerült a szerzők Gerhard Emig 1978-ban professzori címet kapott Erlangenben, majd 1988-ban amerikai, indiai, kínai és csehszlovákiai kutatói tartózkodás után fogadott egy hívást a Karlsruhei Egyetemre. 1992-ben átvette az Erlangen-Nürnberg Egyetem műszaki kémia tanszékét. Gerhard Emig 2003-ban a DVCV-től Gerhard Damköhler-érmet, a DGMK-tól Carl Engler-érmet kapott a kémiai reakciómérnöki munkáért, 2006-ban pedig a DECHEMA-érmet, Elias Klemm 2001-ben habilitált Emig professzornál Erlangenben. Miután két évet az iparban töltött az akkori Degussa AG-nál, 2003-ban műszaki kémia professzori címet kapott a Chemnitzi Műszaki Egyetemen. 2009 óta a Stuttgarti Egyetem Műszaki Kémiai Intézetét vezeti. 2000-ben megkapta a Jochen Block-díjat a DECHEMA katalízis részlegétől. Minden termékleírás "


Kémiai reakciótechnika

az Kémiai reakciótechnika A kémiai folyamattervezés mellett a műszaki kémia részterülete.

A fő feladat a kémiai reaktorok tervezése. Meg kell adni a reaktorok működési módját (folyamatos, nem folytonos), típusát, méretét és anyagát, végül az üzemi feltételeket (nyomás, hőmérséklet, koncentráció, katalizátorok, kiindulási anyag tisztasága). A nagyobb léptékű gyártás megkezdése előtt a megvalósítást először kisebb laboratóriumi vagy kísérleti üzemi rendszereken tesztelik. A vizsgához a reaktorokban alkalmazott kémiai reakciók alapismerete szükséges.

Szükséges, hogy a Anyagi egyensúly a sztöchiometria egyértelműen tisztázza. A fő kémiai reakción kívül a nyomás vagy a hőmérséklet változása mellékreakciók, például párhuzamos és azt követő reakciók melléktermékeit is eredményezheti (reakcióhálózat). Fontos tisztában lenni ezekkel a mellékreakciókkal.

A fontos az is Energia egyensúly. Míg laboratóriumi méretekben a reakcióedényben lévő hő meglehetősen alárendelt szerepet játszik az átalakításokban, addig a nagy reaktorokban már nem elhanyagolható a kémiai átalakítás során leadott vagy leadott hőmennyiség. A kémiai termodinamika adja a hőszámítás alapját.

A harmadik fontos tényező az Idő egyensúly kémiai reakció. Itt játszik szerepet a kémiai kinetika, azaz & # 160h. a hőmérséklet és a koncentráció tekintetében megváltozott reakciósebesség fontos szerepet játszik. Például egy vegyi termék napi gyártási mennyisége egy megfelelő méretű rendszerben kiszámítható az időmérleg segítségével.

A cél az optimális reaktorterv meghatározása, melynek során a lehető legalacsonyabb beruházási és üzemeltetési költségeken, különösen a nyersanyag- és energiaköltségeken túl, a peremfeltételeket is figyelembe kell venni, mint például a biztonsággal kapcsolatos kérdések vagy a melléktermékek a következő folyamatlépésekben.

az működési költség alapvetően az energiaszükségleten alapulnak (A reaktor hőegyensúlya) és a reaktorban elérhető fajlagos termékteljesítmény határozza meg. Ha csak az optimalizálás anyagi oldalát vesszük figyelembe, akkor azt is feltételezhetjük, hogy a reaktorban a lehető legnagyobb Konkrét termékteljesítmény meg kell szerezni – ez egy minimális téridővel egyenértékű. Optimalizálva a konkrét termékteljesítmény alapvetően a kémiai reakció tulajdonságaival jellemezhető, és megvalósítható a koncentrációszabályozás és az anyagáramlás-szabályozás, valamint természetesen közvetve a hőmérsékletszabályozás eszközeivel is.

az Beruházások a gazdasági szempontokon kívül nagymértékben függ a reaktor térfogatától és a berendezés összetettségétől. Az optimalizálással a Konkrét termékteljesítmény azonban a reaktor térfogatának minimalizálása automatikusan összekapcsolódik (minimalizálódik Téridő). A bemutatott feladatok megoldásához a reakciómérnöknek a következő területek ismereteit kell alkalmaznia:

 • A kémiai reakciókinetika és különösen az összetettebb reakciók (reakcióhálózatok) kinetikája, valamint a reakciómechanizmusok alapvető ismerete.
 • Kémiai katalízis, homogén és heterogén katalízis (Mikro- és makrokinetika Heterogén katalitikus reakciók). A vegyiparban végbemenő reakciók körülbelül 80-160%-a katalitikus.
 • A vegyi reaktorok alaptípusai, ideális reaktorok, ideális reaktorok áramkörei
 • Mikro- és makrokeverés a reakciókészülékben, tartózkodási idő, valós viselkedés
 • Optimalizálása konkrét termékteljesítmény által Koncentrációs útmutató: értékesítés-orientált optimalizálás, adaptált koncentrációszabályozás, anyagáramlás szabályozás heterogén reakciókban
 • A reaktor hőegyensúlya adiabatikus reaktorok, izoterm reaktorok, politrop reaktorok, autotermikus üzemmód. Anyag- és hőegyensúly csatolása.

Ez a műszaki kémia kémiai reakciómérnöki tantárgy tartalma is.


Kémiai reakciótechnika

Ez a mű egy jól bevált klasszikus tankönyv a műszaki kémia területén. A kémiai reakciómérnöki terület teljes körű bevezetéseként ideálisan támogatja mind a tudományos tanulmányokat, mind az ipari gyakorlatot. Ez a tankönyv egyaránt alkalmas mérnökök és vegyészek számára. A tankönyvet a DECHEMA műszaki kémia oktatóbizottsága évek óta ajánlja.

Az új kiadással teljes átdolgozás és kiegészítés történt. A tankönyv felépítése és felépítése szigorúbbá vált, és számos új példa került be.

Gerhard Emig 1978-ban professzori címet kapott Erlangenben, majd 1988-ban, miután Kanadában, Indiában, Kínában és Csehszlovákiában tartózkodott, a karlsruhei egyetemre kapott kinevezést. 1992-ben átvette az Erlangen-Nürnbergi Egyetem műszaki kémia tanszékét. Gerhard Emig 2003-ban a DVCV-től Gerhard Damköhler-érmet, a DGMK-tól Carl Engler-érmet, 2006-ban pedig a DECHEMA-érmet vehette át a kémiai reakciótervezés terén végzett különleges szolgálataiért.

Elias Klemm 2001-ben habilitálták Emig professzornál Erlangenben. Miután két évet az iparban töltött az akkori Degussa AG-nál, 2003-ban műszaki kémia professzori címet kapott a Chemnitzi Műszaki Egyetemen. 2009 óta a Stuttgarti Egyetem Műszaki Kémiai Intézetét vezeti. 2000-ben megkapta a Jochen Block-díjat a DECHEMA katalízis részlegétől.


A jövőorientált szakkémia követelményei az alkalmazott reakciótechnológiával szemben

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Products (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország. További cikkek keresése ettől a szerzőtől

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Products (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország. További cikkek keresése ettől a szerzőtől

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Group Technology & Innovation, Industriepark Höchst, Building G 860, 65926 Frankfurt, Németország.

Absztrakt

Az emberiség jelenleg óriási gazdasági, ökológiai és társadalmi kihívásokkal néz szembe. A különleges vegyszerek nagy múltú és innovatív termékeivel döntően hozzájárulnak e megatrendek elsajátításához. Ebből fakadnak az alkalmazott kémiai reakciótechnológia jövőbeni követelményei. Bevált és új módszerekre egyaránt szükség van ahhoz, hogy sikeresen hozzájárulhassunk a kémia, fizika, biológia és mérnöki tudományok interdiszciplináris környezetéhez.

Absztrakt

Az emberiség jelenleg óriási gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásokkal néz szembe. A speciális vegyipar a már jól bevált és innovatív termékeikkel jelentősen hozzájárul ezeknek a megatrendeknek a kezeléséhez. Ebből fakadnak az alkalmazott kémiai reakciótechnika jövőbeli követelményei. A kémia, fizika, biológia és mérnöki tudományok közötti interdiszciplináris környezetben bevett és új módszerekre is szükség van a sikeres hozzájáruláshoz.


Vegyi és környezetvédelmi technológia (B. mérnök)

A vegyész- és környezettechnológiai alapképzésben megtanulsz kicsiben is nagy léptékben gondolkodni, és ötleteiddel kreatív felelősséget vállalni jövőnkért és a holnap világáért. A vegyészmérnökség különféle anyagok előállításával, új termékek és eljárások kifejlesztésével, készülékek tervezésével és a termékminőség analitikai ellenőrzésével foglalkozik. A levegő, a víz és a talaj tisztán tartására szolgáló eljárások és rendszerek a környezettechnológia fontos összetevői. Legyen szó klímavédelemről vagy energiafelhasználásról: itt bezárul a kör.

 • Kompetencia alapok
 • matematika
 • fizika
 • Műszaki mechanika
 • Bevezetés a folyamatmérnökségbe
 • Kémiai és műszaki alapismeretek
 • termodinamika
 • Általános folyamatmérnöki
 • Szervetlen kémia
 • Gépelemek és tervezéselmélet
 • Anyagmérnökség
 • Áramlástan
 • Fizikai kémia
 • Szerves kémia
 • Készüléktechnika
 • Környezetvédelmi Mérnöki
 • fizika
 • A folyamatmérnökség bemutatása
 • Szerves kémia
 • Anyagtudomány
 • Reakciómérnökség
 • Szerves kémia
 • Analitika
 • Üzem- és biztonságtechnika
 • Hőtechnológia I
 • Fizikai kémia II
 • Hőenergia technológia
 • Folyamat technológia
 • Irányítási, szabályozási és folyamatirányítási technológia
 • Szervetlen kémia
 • Biotechnológia és biológiai kémia
 • Makromolekuláris kémia
 • Műszer alapú elemzés
 • Választható modulok
 • Kompetenciák bővítése
 • Gyakornoki és ipari projekt
 • Szakdolgozat kollokviummal
 • Thermal Process Engineering
 • Reakciómérnökség
 • Folyamat technológia
 • Üzem- és biztonságtechnika


Jó tudni
Mérnöki alapfokú vegyész- és környezetmérnöki végzettség a MÉRNÖK szakmai cím használatára jogosít. Ezt a címet a Szász-Anhalti Mérnöki Kamara ítéli oda.


Kompakt tanfolyam reakciómérnöki - kémia és fizika

rendszer
A kísérleteket egy kézikönyv segítségével, előkészített áramkörökkel ellátott elektronikus áramköri lapon végezzük.

 • Az alapvető logikai függvények elsajátítása
 • Betekintés az összeadók és multiplexerek digitális funkcióiba
 • Számok megjelenítése 7 szegmenses kijelzőn

funkció
Bemutatjuk a digitális elektronika alapvető logikai kapuit (AND, OR, NOT, NAND, XOR). Ennek alapján megvizsgáljuk a logikai összefüggések törvényeit (De Morgan törvénye, asszociációs törvénye, disztributív törvénye), és elmagyarázzuk a visszacsatolásos és visszacsatolás nélküli logikai áramköröket. A flip-flop áramkörök, amelyek visszacsatolásos logikai áramkörök (kapcsolómechanizmusok), információ tárolására szolgálnak. Az összeadót a kapcsolóhálózat gyakorlati példájaként (visszacsatolás nélküli logikai áramkörök) vizsgáljuk. A kiegészítő bemenetekkel rendelkező flip-flop áramkörök bővítik a kapcsolási mechanizmusok ismereteit. Szóba kerül a digitális elektronika fontos műszaki alkalmazásai (multiplexer, demultiplexer, 7 szegmenses kijelző vezérlése, AD/DA konverter). Az összes kimenet kapcsolási állapota optikailag LED-del jelenik meg.

módszer
Tanulói kísérletek a kísérletleírásban szereplő feladat szerint.

célcsoport
Kereskedelmi és ipari villamosmérnök szakképző hallgató.


Alkalmazott kémia moduljai a mesterképzésben

Részvételi feltételek: megszerzett alapképzés, C9-AWC alapképzési modul nem kellett
Teljesítményellenőrzés: 45 perc szóbeli záróvizsga főtárgyból (esetleg vizsga) minden előadásra/gyakorlatra, további osztályozatlan bizonyítványok, jegyzőkönyvek és záróbeszélgetés a gyakorlaton

Ebben a modulban a hallgatóknak egy fókuszt kell választaniuk:

Vegyészmérnöki:

A tanfolyam neve típus felajánlották
Vegyészmérnökség I: Vegyi reakciótechnika Előadás, 2SWS WS
Kémiai technológia II: Katalízis Előadás, 2SWS WS
Gyakorlatok a kémiai reakciómérnöki előadáshoz és a katalízis előadáshoz (CT I és CT II) & Uumlbung, 2SWS WS
Vegyészet III: alapműveletek és folyamatfejlesztés Előadás, 2SWS SS
Vegyészmérnöki gyakorlat Gyakorlat, 12 KP rugalmas megegyezés szerint
Bevezetés a polimerkémiába I. vagy II Előadás, 2SWS választásától függően WS / SS

Az egyes szakok kreditpontjai a modul kézikönyvében találhatók.

A kémiai reakciótervezésről (CT I) és a katalízisről (CT II) szóló előadást Prof. Deutschmann és Prof. Grunwaldt olvassa fel a téli félévben. Közös gyakorlat és közös vizsga is van. Le kell tenni, és előfeltétele a vegyészmérnöki gyakorlatra való belépésnek. A Chemische Technik III a nyári félévben zajlik. Vizsgával zárul. Az előadások tartalma is része a modul szóbeli záróvizsgájának.

A polimerkémiába való bevezetést mindkét polimerkémia professzor tartotta. Prof. Wilhelm tart egy két féléves előadást "Bevezetés a makromolekulák kémiájába és fizikába I / II", Prof. Theato pedig egy két féléves előadást "Szintetikus polimer kémia". Ebből a 4 előadásból egyet kürttel kell venni.

Fókuszban a polimer kémia:

A tanfolyam neve típus felajánlották
Bevezetés a polimerkémiába I Előadás, 2SWS WS
Bevezetés a polimerkémiába II Előadás, 2SWS SS
Polimer kémia szakmai gyakorlat Gyakorlat, 15 KP elrendezés szerint
Vegyészmérnöki I vagy katalízis Előadás, 2SWS WS

A polimerkémiába való bevezetést mindkét polimerkémia professzor tartotta. Prof. Wilhelm tart egy két féléves előadást "Bevezetés a makromolekulák kémiájába és fizikába I / II", Prof. Theato pedig egy két féléves előadást "Szintetikus polimer kémia". A hallgatóknak ebből a 4 előadásból hármat kell részt venniük.
Ezen előadások vizsgáztatása a modul szóbeli záróvizsgáinak keretein belül történik. Kívánt vizsgáztatóra nincs jogosítvány, így a szóbeli záróvizsgán a kijelölt vizsgáztatóra való felkészülés érdekében javasolt mind a négy alapelőadás meghallgatása.

A vegyészmérnöki szakon tartott előadáshoz (egy választástól függően) bizonyítványt kell bemutatni.

Részvételi feltételek: C vagy Bachelor + AWC-W végzettség megfelelő fókuszálással
Teljesítményértékelés: elmélyült munka, előadás + a szakelőadások szóbeli vizsgája

A tanfolyam neve típus felajánlották
Haladó előadás I Előadás, 3 KP SS / WS
Haladó előadás II Előadás, 3 KP SS / WS
Munkacsoport szeminárium Szeminárium, 2 KP SS / WS
Megerősítő gyakorlat Kutatói gyakorlat 18 KP elrendezés szerint

A munkacsoportok aktuális kutatásának részeként a haladó szakmai gyakorlatok témái folyamatosan kerülnek kiosztásra. Ha felkeltette érdeklődését egy mélyreható tanulmány, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a felelős munkacsoport-vezetőkkel, vagy a témákat itt találja. Egyezzen meg velük, hogy mely speciális előadások részesülnek elismerésben a modulban.

Részvételi feltételek: C vagy Bachelor + AWC-W végzettség megfelelő fókuszálással
Teljesítményértékelés: Mesterdolgozat, előadás

A munkacsoportok aktuális kutatásának részeként a mesterdolgozatok témakörök kijelölése folyamatosan történik. Ha felkeltettük érdeklődését egy mesterdolgozat iránt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a felelős munkacsoport-vezetőkkel, vagy a témákat itt találja.


Videó: A vízszigetelés milliós tétje - avagy egy tanulságos példa (Július 2022).


Hozzászólások:

 1. Yabiss

  I think, what is it - a lie.

 2. Arth

  Véleményem szerint tévedsz. Beszéljük meg. Küldjön e -mailt nekem a miniszterelnöknél, beszélünk.

 3. Zulkibar

  Véleményem szerint tévedsz. Meg tudom védeni az álláspontot. Írj PM-ben, megbeszéljük.Írj egy üzenetet