Kémia

Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR)

Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kémiai eltolódás - definíció

A rezonanciafrekvencia B mágneses indukciótól való függése miatt0 (eszköz-specifikus) a frekvenciaeltolás abszolút specifikációja alkalmatlan molekuláris paraméterként.

Ezért egy relatív mennyiséget, a δ kémiai eltolódást vezették be:

δén= νénνalapértelmezettν0

δ a megfigyelt mag rezonanciajeleinek különbsége a ν mintábanén referenciaanyagban pedig νalapértelmezett osztva a mérési gyakoriság ν-velO.

A δ hányados egy olyan számot eredményez, amely mindig 10-es nagyságrendű-6 ott megadhatja νénνalapértelmezett Hz tartományban van, míg ν0 MHz-ben van megadva.

példa

nál nél 1H a legnagyobb különbség νénνalapértelmezett kb. 600 és 8000 Hz között, ν0 60 és 800 MHz között.

Az egyszerűség kedvéért a számérték 106 megszorozva és megadva δ-t ppm-ben (parts per million).

A referenciaanyag kémiai eltolódása (többnyire) nullára van állítva; az összes többi mag (egyféle magtípusé!) jeleit ehhez viszonyítva adjuk meg ppm-ben.

A kémiai eltolódás eszközfüggetlensége miatt minden egyes magtípushoz létre lehetett hozni olyan eltolódási táblázatokat, amelyekben a szerkezeti csoportok többségénél leolvasható a δ.

A kémiai eltolódás hozzávetőleges tartománya például a protonoknál 0 és 12 ppm között, a szénnél 0 és 220 ppm között van.

Példa a 1H műszakasztalHozzászólások:

  1. Goltikazahn

    Úgy gondolom, hogy tévedsz. Biztos vagyok benne. Bizonyíthatom. Küldjön e -mailt nekem a miniszterelnöknél, beszélünk.Írj egy üzenetet