Ajánlott Érdekes Cikkek

Kémia

A kiszolgálás C-C kapcsolatai

Mechanizmus: A katalízishez elengedhetetlen, hogy a katalizátorkomplexben a növekvő polimerlánc egy terminális allilcsoporton és a monomeren (butadiénen) keresztül koordinálva legyen. A polimer π-allil beépítéssel nő. Az elvi mechanizmust a következő séma mutatja be.
Bővebben
Kémia

Biotoxinok

Kolera toxin A kolera toxint a Vibrio cholerae termeli, és ez a súlyos szekréciós hasmenés, a kolera kórokozója. A fertőzés leggyakoribb módja az ivóvíz és élelmiszerek, például zöldségek, halak és tenger gyümölcsei kórokozókkal való szennyeződése. A koleratoxin hatására a bélnyálkahártya sejtjei hatalmas mennyiségű folyadékot választanak ki.
Bővebben
Kémia

Kvantumkémia

Témakör – Elméleti kémia A kvantumkémia az elméleti kémia egyik ága, amelyben a kvantummechanikát kémiai problémákra alkalmazzák. Ennek alapja a Schrödinger-egyenlet, amelyből közelítő számításokat végeznek. A cél az atomok és molekulák energetikai kapcsolatainak, elektronszerkezetének, és ezáltal kémiai kötéseik tulajdonságainak meghatározása.
Bővebben
Kémia

Fehérje hajtogatás

Az olvadt globulus állapot A legtöbb fehérje csak két állapotban létezik, ezek vagy hajtogatottak vagy széttekeredtek. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének részlegesen hajtogatott átmeneti állapotok, de ezek lényegesen kevésbé stabilak, ezért sokkal rövidebb élettartamúak, mint az N vagy U állapotok. Ez alól kivételt képez az úgynevezett olvadt globulus konformáció, amelyet egyes fehérjék átvehetnek.
Bővebben
Kémia

A karbonsavak szerkezete, tulajdonságai és nómenklatúrája

A karbonsavak savassága és bázikussága A karbonsavak (pKa-értékek 3-6) sokkal erősebb savak, mint az alkoholok (pKa-értékek 15-17) és aldehidek vagy ketonok (pKa-értékek 14-20). Ezért reakcióba lépnek bázisokkal, például NaOH-val és NaHCO3-val, és így karboxilátsót, RCO2-M+-t képeznek. A hatnál több szénatomot tartalmazó karbonsavak csak mérsékelten oldódnak vízben, míg a karbonsavak összes alkáli sója könnyen oldódik vízben, mert ionok.
Bővebben
Kémia

Alkének

Alkének: Bevezetés Az alkének az úgynevezett telítetlen szénhidrogének osztályába tartoznak. Olyan szénatomokat tartalmaznak, amelyekhez csak három szomszédos atom kapcsolódik négy helyett, mint az alkánokban. A négyes vegyértéket egy szomszédos szénatom kettős kötésével érik el.Egy szénhidrogén egynél több kettős kötést is tartalmazhat.
Bővebben